Dom van der Laan

Dom Hans van der Laan, denker, architect, designer
De Benedictijner monnik en architect Hans van der Laan (1904-1991) is een man met een klein oeuvre dat in de architectuurwereld zeer hoog staat aangeschreven. Hij ontwierp drie kloosters en een woonhuis en tekende pas op 53-jarige leeftijd zijn eerste echte ontwerp, het klooster Sint-Benedictusberg in Vaals, dat overigens meteen als zijn meesterwerk wordt gezien. Maar het grootste deel van zijn leven heeft hij zich vooral bezig gehouden met nadenken over vorm, proportie en over hoe de mens een architectonische ruimte ervaart. Daarbij ontwikkelde hij de leer over het plastische getal.