De Bossche School

Dom Hans van der Laan studeerde architectuur. In 1927 werd hij monnik in Oosterhout. In 1968 ging hij naar de abdij van Vaals, waar hij op 19 augustus 1991 is gestorven.

Samen met zijn broer Nico gaf hij van 1945 tot 1973 een cursus ‘Kerkelijke architectuur’, waarmee ze de maatstaven en grondslagen van echte architectuur probeerden te herontdekken. Dit gedachtegoed van Dom van der Laan is samengevat in De Bossche School. De opvattingen van Dom van der Laan over de ‘architectonische ruimte’ zijn van universele waarde gebleken. Ze gaan nog steeds letterlijk de wereld rond en worden gedoceerd aan de universiteiten van Kaapstad tot Yale. In 1977 publiceerde hij zijn levenswerk ‘De architectonische ruimte’. Dom Hans van der Laan heeft gezocht naar een systeem van maten met algemene geldigheid.

Vorige pagina